Harmonogram kurzu 16.- 17. 2. 2017_

čtvrtek

9.00 – 11.15

Legislativa3 hod.JUDr. Petra Langerová, Ph.D.Stížnosti ve zdravotnictví.

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky Náležitá odborná úroveň (lege artis).

čtvrtek

11.15 – 13.30

Legislativa3 hod.RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

Organizace a řízení zdravotnictví.

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

čtvrtek

14.00 – 15.30

Komunikace ve zdravotnictví2 hodPhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Základní principy a specifika.

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

Krizová komunikace.

pátek

8.00 – 11. 00

 

Systém veřejného zdravotního pojištění4 hod.MUDr. Radomír Maráček

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

Systém úhrad zdravotní péče.

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

pátek

11.00 – 12.30

 

Lékařská etika2 hod.doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

Základní principy a etické zásady.

Etické problémy současné medicíny.

pátek

13.00 – 14. 30

 

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba2 hod.MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D.

 

Nemocenské pojištění.

Důchodové pojištění.

Sociální pomoc a sociální služby.

Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.