Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci

Informace o projektu
 • Název projektu: Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci (ISD – Inovace studijních disciplín)
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0292
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Odborný garant projektu: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
 • Odborný vedoucí projektu: Mgr. Robert Klos
 • Projektový a finanční manažer: Ing. Pavel Srovnal
 • Zahájení projektu: 10/2010
 • Ukončení projektu: 09/2013
 • Partner projektu: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Tým projektu
Popis a cíle projektu
 • Projekt je zaměřen na inovaci studijních disciplín garantovaných Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
 • Cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští studenti prezenční formy studia magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a studijního programu Zubní lékařství. Dále jsou to studenti prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Sociální lékařství.

Cíle projektu:

 • inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání
 • vytvoření e-learningového prostředí pro výuku jako podpůrných opor výuky
 • zavedení systému vzdělávání formou blended learningu (kombinace prezenční výuky a e-learninigu)

V rámci projektu se bude realizovat následující:

 • tvorba nových metodických materiálů
 • tvorba e-learningových opor pro jednotlivé studijní disciplíny
 • zapojení nových didaktických pomůcek do výuky
 • rozšíření obsahu nabídky inovovaných předmětů s ohledem na potřeby praxe v oblasti lékařství
Klíčové aktivity
 • Projekt je rozdělen do tří základních vzdělávacích bloků dle jednotlivých studijních oborů.
  • 1. vzdělávací blok – Zubní lékařství
  • 2. vzdělávací blok – Všeobecné lékařství (I., III., IV. a V. ročník)
  • 3. vzdělávací blok – Sociální lékařství (Doktorský studijní program)
 • Na tvorbě a realizaci jednotlivých vzdělávacích bloků se budou podílet nejenom pedagogičtí pracovníci z Ústavu, ale i z ostatních fakult UP a také odborníci z praxe.
 • V rámci projektu budou tedy probíhat následující klíčové aktivity:
  • Návrh struktury a metodiky inovovaných předmětů
  • Realizace 1. vzdělávacího bloku
  • Realizace 2. vzdělávacího bloku
  • Realizace 3. vzdělávacího bloku
  • Evaluace projektu
E-learning

Jednoduchou prezentaci jak pracovat s e-learningovým portálem naleznete zde.

Obsáhlejší on-line návod jak pracovat s e-learningovým portálem naleznete zde.

V případě potíží se systémem, kontaktujte prosím správce na adrese: michal.chmelar@upol.cz.

Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.