Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Informace o projektu
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0284
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory:7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Zahájení projektu: 1.1. 2011
 • Ukončení projektu: 31.12. 2013
 • Partner projektu: Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Tým projektu
Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.